Διοίκηση

Πρόεδρος

Χρήστος Γκόβαρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ: 24210-74809

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Π.Τ.Π.Ε.
Αργοναυτών και Φιλελλήνων

38 221 Βόλος

[email protected]

Γραμματέας

Σταυρούλα Καλδή

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλ: 24210-74687

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Π.Τ.Π.Ε.
Αργοναυτών και Φιλελλήνων

38 221 Βόλος

[email protected]

Ταμίας

Κωνσταντίνος Μάγος

Λέκτορας

Τηλ: 24210-06357

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Π.Τ.Π.Ε.
Αργοναυτών και Φιλελλήνων

38 221 Βόλος

[email protected]