ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 

 

Ηλεκτρονική παρουσίαση των Πρακτικών του
3ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επιμέλεια: Νικόλαος Ζούκης - Θεόδωρος Μητάκος

ΑΘΗΝΑ 7, 8 & 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 

Φορείς οργάνωσης του συνεδρίου
Οργανωτική επιτροπή
Πρόγραμμα συνεδρίου Αθηνών
Θεματικές ενότητες