ΜΕΡΟΣ B'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ

 

ΚΟΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:

Ελληνορθόδοξη παιδεία, παγκοσμιοποίηση και παγκοσμιότητα

IRMGARD BOCK (Πανεπιστήμιο Μονάχου):

Globulisierung - eine Chance für die Bildung oder ein Verhähgnis?

LESLIE  S. WOODCOCK (School of Education, The University of Leeds):

The Globalisation of Education: a United Kingdom (UK) perspective

ΣHΦΗΣ  ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ:

Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση. Κυρίαρχα παραδείγματα, εκπαιδευτικές πολιτικές, σύγχρονες τάσεις.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ

Ελλάδα, Ευρώπη, Κόσμος: Μια πρόκληση για την ελληνική παιδεία

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

Παγκοσμιοποίηση και ελληνική παιδεία. Αδήρητη ανάγκη ή θυσία της εθνικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας; Θέσεις, αντιθέσεις, προοπτικές