ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ - (POSTERS)

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΖΑΛΑ

Το κλειδί για τη διαρκή ανταγωνιστικότητα: διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και εκπαίδευση μέσα από το θεσμό του ολοήμερου σχολείου

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ - ΑΙΚ.  ΣΟΥΣΑΜΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΡΒΟΥΝΗΣ - ΜΙΛΤΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

Η προσαρμογή στο γυμνάσιο των μαθητών που φοίτησαν σε ειδικές τάξεις

 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ

Η μελέτη της καθρεπτικής γραφής σε 402 παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αξιολόγηση και παιδαγωγική παρέμβαση

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ

Η ορθογραφική ικανότητα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών των δημοτικών σχολείων του Ν. Κυκλάδων

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΑΒΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΣΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Οι ιδέες των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το κωφό - βαρήκοο παιδί

 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΡΑΝΤΖΗ

Στάσεις κωφών μαθητών μπροστά στη σχολική "ενοποίηση"

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΠΟΣ

Η μαρτυρία του Έλληνα ορθόδοξου μαθητή στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ

Η στάση των Τσιγγάνων προς το Σχολείο και η αντιμετώπισή τους απ' αυτό

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΙΡΙΑΝΝΑ ΔΙΑΚΙΔΟΥ

Η ανάπτυξη της ικανότητας διάκρισης μεταξύ πεποιθήσεων και απόψεων

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ - ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ

Η συμβολή του Ελληνικού πνεύματος στην ανάπτυξη των Θετικών Επιστημών ανά τον κόσμο, και η θεμελίωση και εξέλιξη των επιστημών αυτών πάνω στους κίονες της ελληνικής σκέψης

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΛΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΖΥΓΟΥΡΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εκπαιδευτικό λογισμικό: "Μαθαίνω το ευρώ"

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

Δίαυλος Τεστ. "Αναδεικνύοντας το χάρισμα". Αποσαφήνιση και προσδιορισμός του όρου και της σημασίας της διάγνωσης

 

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

Η μαθηματική παιδεία στο δημοτικό σχολείο κατά τον 21ο  αιώνα. Ο εκσυγχρονισμός της μαθηματικής εκπαίδευσης ως ζητούμενο