ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Α΄ Κλιμάκιο

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΑΓΙΑΝΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΡΑΚΟΣ

 

ΕΥΓΕΝΙΑ  ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΝΟΥ

 

ΣΗΦΗΣ  ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ

 

ΕΛΕΝΗ  ΤΑΡΑΤΟΡΗ

 

 

 

 

 

 

Β΄ Κλιμάκιο

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΙΤΣΑΡΑΣ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ  ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ

 

ΖΩΗ  ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ - ΤΖΙΚΑ