ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

 

I.               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

 

II      ΑΓΩΓΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

 

III.            ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ

 

 

IV.        ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ

 

 

V.         ΘΡΗΣΚΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ

 

 

VI.            ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΡΟΛΟΣ  ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 

 

VII.         ΝΕΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΗΦΟΡΗΣΗΣ - ΜΜΕ  ΚΑΙ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ

 

 

VIII.     ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ

 

 

IX.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ - ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ