Διεθνή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ε. ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ

1. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Αθήνα 23-25 Σεπτεμβρίου 1983, Θεσσαλονίκη 1984.

2. Το Ενιαίο Σχολείο – Διεθνείς εμπειρίες και ελληνικές προοπτικές, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 29/11–1/12/1985, Θεσσαλονίκη 1986.

3. Τεχνολογία και Εκπαίδευση, Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, 15-18 Οκτωβρίου 1987, επιμέλεια Ι.Ε. Πυργιωτάκης & Ι. Κανάκης, Αθήνα 1989.

4. Παγκόσμια κρίση στην Εκπαίδευση: Μύθος ή πραγματικότητα; Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 6-8 Οκτωβρίου 1989, επιμέλεια Ι.Ε. Πυργιωτάκης & Ι.Ν. Κανάκης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1992.

5. Η Εκπαίδευση στην ενωμένη Ευρώπη, Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Πάτρα 27-29 Σεπτεμβρίου 1991, επιμέλεια Α. Κοσμόπουλος, Α. Υφαντή & Ν. Πετρουλάκης, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1996.

6. Ο Ελληνισμός της Διασποράς και η Ελληνική Παιδεία του, Πρακτικά Στ΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, 29-31 Οκτωβρίου 1993, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Α.Π.Θ., επιμέλεια, Κ.Π. Χάρης & Ν.Β. Πετρουλάκης, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995.

7. Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: Τάσεις και προοπτικές, Πρακτικά Ζ΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Ρέθυμνο 3-5 Νοεμβρίου 1995, επιμέλεια Μ.Ι. Βάμβουκας & Α.Γ. Χουρδάκης, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997.

8. Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός: Αιτίες, συνέπειες και αντιμετώπιση, Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Ιωάννινα 17-19 Οκτωβρίου 1997, επιμέλεια Χ. Κωνσταντίνου & Γ. Πλειός, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999.

9. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση: Διεθνής εμπειρία και ελληνική προοπτική, Πρακτικά Θ΄ Διεθνούς Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 11-13 Νοεμβρίου 1999, επιμέλεια Κ.Π. Χάρης, Ν.Β. Πετρουλάκης & Σ. Νικόδημος, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2001.

10. Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας, Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Ρόδος, 21-23 Οκτωβρίου 2005, επιμέλεια Δ. Χατζηδήμου & Χ. Βιτσιλάκη, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2006.

11. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτικά ΙΒ΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Αθήνα 14-16 Δεκεμβρίου 2007, επιμέλεια Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Χ. Βιτσιλάκη & Κ. Χατζηδήμου, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2008.

12. Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια: Ελληνική Πραγματικότητα και διεθνής εμπειρία, Πρακτικά ΙΓ΄Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Ιωάννινα 20-22 Νοεμβρίου 2009, επιμέλεια Κ. Δ. Μαλαφάντης, Μ. Σακελλαρίου & Θ. Μπάκας, εκδ. Διάδραση, Αθήνα 2011.

——————————————————————————–

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.

1. Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση, Πρακτικά Ί Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Ναύπλιο 2001

2. ΙΕ’ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, International Scientific Conference e RA 8, The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and Contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Πειραιάς 23-25 Σεπτεμβρίου 2013.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Εξώφυλλο

Σελίδες 1-481

Σελίδες 482-1284

3. ΙΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο, Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο, Βόλος 2019.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΟΜΟΣ Α΄

Σελίδες 1-404, 405-799

ΤΟΜΟΣ Β΄

Σελίδες 1-425, 426-846

ΤΟΜΟΣ Γ΄

Σελίδες 1-387, 388-772