(Ελληνικά) Τιμητική εκδήλωση για τον κ. Νικόλαο Πετρουλάκη