«Περιστρέψατε τους οφθαλμούς, ω νέοι, εις όλα τα μέρη, και ίδετε αν κανέν από τα σημερινά έθνη έχη προπάτορας τοιούτους, οποίους ημείς, παραδείγματα αρετής και σοφίας ενωμένα τόσα, όσα αναγινώσκομεν εις τα συγγράμματα των προγόνων μας. Συλλογίσθητε, αν ήναι τίμιον και καλόν να καυχώμεθα εις ταύτας τας πατραγαθίας, χωρίς να δείξωμεν και ημείς ιδίας ανδραγαθίας· να υποφέρωμεν ονειδιζόμενοι από τα άλλα Έθνη, ως ανάξιοι της προγονικής ημών ευγενείας και δόξης, ως έθνος ηλίθιον, ως ανωφελές βάρος της γης». Αδ. Κοραής, Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς (1802).

korais1
 

«Ο παιδαγωγός είναι ο άνθρωπος που βρίσκει τον υπέρτατο σκοπό της ζωής του να βοηθή τους ομοίους του στη διάπλασή τους. Ο παιδαγωγός είναι ο εραστής της ανθρώπινης τελειότητας, που με αγάπη και πίστη βλέπει στις νέες ψυχές τη δυνατότητα μιας καλύτερης ανθρωπότητας και θέτει ολόκληρο τον εαυτό του υπηρέτη της δημιουργίας της, βρίσκοντας σ’ αυτή του την ενέργεια τη βαθύτατη ικανοποίηση του είναι του. Ο παιδαγωγός αντικρίζει το κάθε τι στη ζωή, το παιδί κι όλες του τις ενέργειες με το μάτι του ψυχοπλάστη. Αυτή λοιπόν τη συνείδηση του παιδαγωγού, που βέβαια δυναμικά πρέπει να προϋπάρχη σ’ εκείνους που θ’ αφιερωθούν σ’ αυτό το έργο, πρέπει να καλλιεργήσωμε και να λεπτύνωμε». Δημ. Γληνός, Ο σκοπός της Παιδαγωγικής Ακαδημίας (1924).

Dimitris_Glinos_Portrait
 

Διαβάζετε πολύ, καταλαβαίνετε λίγο, δε σκέπτεστε καθόλου, δουλεύετε περισσότερο απ’ ότι πρέπει, δεν κινείστε καθόλου… Όλη η ζωή που ζήτε έξω από την τάξι, η οικογενειακή ζωή με τα θέλγητρά της, η ζωή με τις φιλενάδες σας, τα παιχνίδια, οι περίπατοι, ό,τι ακούτε και βλέπετε έξω, όλα αυτά, ένας κόσμος ολόκληρος, ο δικός σας κόσμος, είναι αποκλεισμένα από το σχολείο… Και όμως εκεί μέσα είναι όλη η ψυχή σας, τα αισθήματά σας, το πνεύμα σας. Αλ. Δελμούζος, Το κρυφό σκολειό 1908-1911.

delmouzos3
 

«Η θέση της πολιτείας απέναντι στην παιδεία είναι εξαιρετικά λεπτή. Η παιδεία δεν μπορεί να μπει στην ίδια μοίρα με τους άλλους θεσμούς που εξυπηρετούν την κοινωνική συμβίωση: την εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια, την οικονομική συναλλαγή, τη συγκοινωνία, την πρόνοια για τους φτωχούς, τους ανάπηρους κτλ. Και μόνο το γεγονός ότι η παιδεία έχει στενή συνάφεια οργανική με την επιστήμη (κυρίως ως προς το περιεχόμενο των πνευματικών αγαθών που προσφέρει, και όχι μόνον ως μέθοδος εργασίας) πείθει ότι πρέπει να της αναγνωριστεί κάποια αυτοτέλεια. Δεν μπορεί η πολιτεία να τη ρυθμίζει αυθαίρετα, όπως δεν μπορεί να ρυθμίζει αυθαίρετα και την επιστήμη». Ε. Π. Παπανούτσος, Φιλοσοφία και Παιδεία (1958).

papanoutsos
 

«Έφτασε ο καιρός να βοηθήσωμε να κατασταλάξη και να διαμορφωθή ο τύπος του «μορφωμένου» μας, ενιαίος και ελληνικός, με την εθνική του αξιοπρέπεια και το χαρακτήρα του, χωρίς ξιπασιά περιούσια μα και χωρίς κανένα παρασιτισμό. Μέρος της ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση, που πρέπει να την ξεπεράσωμε μια ώρα αρχύτερα, βαραίνει το σπίτι των «μορφωμένων» και τη μητέρα. Αν αυτή βρέθηκε ώς τώρα στην πρωτοπορία της γλωσσομάθειας είναι καιρός να σκύψη στοχαστικότερα μέσα της και να θερμανθή για μια κίνηση πρώτα πρώτα εσωτερική, που θ’ αναγνωρίζη πιο ανεπιφύλαχτα τα δίκαια της «μητρικής» γλώσσας, που είναι για μας και ένα κομμάτι παλιάς, ένδοξης κληρονομιάς». Μαν. Τριανταφυλλίδης, Οι ξένες γλώσσες και η αγωγή (1946).

manolis triantafylidis 3
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Π.Ε.Ε.

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (Π.Ε.Ε.) είναι επιστημονικό παιδαγωγικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1981 και έχει έδρα την Αθήνα. Τα γραφεία της είναι στην οδό Αναξαγόρα 1 και Σωκράτους (πίσω από το Δημαρχείο). Παραρτήματά της λειτουργούν σε διάφορες πόλεις...Περισσότερα
ΠΕΕ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται παιδαγωγικά άρθρα, παιδαγωγικές απόψεις και παιδαγωγικοί προβληματισμοί, που μπορούν να διαφωτίσουν για παιδαγωγικά ζητήματα, να αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω.Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η οργάνωση και πραγματοποίηση τακτικών Πανελλήνιων και Διεθνών Παιδαγωγικών Συνεδρίων σε συνεργασία με διαφορετικό κάθε φορά Πανεπιστημιακό Τμήμα ή Πανεπιστημιακή Σχολή της χώρας με παιδαγωγικές σπουδές αποτελεί προτεραιότητα της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος... Περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Η «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» είναι το περιοδικό που εκδίδεται… Περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.

Η Π.Ε.Ε. βρίσκεται στη φάση συγκρότησης και ταξινόμησης της Βιβλιοθήκης της... Περισσότερα 

Τελευταία Νέα

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ανακοινώνει στα μέλη ...

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλά...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αναρτήθηκαν τα Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Λογοτεχνία και Πα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος θεωρεί υποχρέωσή της να τοποθετηθεί επί του Σχεδί...

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ 65/2018 ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ”

Τα μέλη της Π.Ε.Ε., που διαμένουν στην Αθήνα και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικέ...