Πρόσωπα

Διατελέσαντες Πρόεδροι της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

 

Ιωάννης Σ. Μαρκαντώνης (1980-1982, 1991-1993)

Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης (1982-1984, 1985-1987)

Αλέξανδρος Β. Κοσμόπουλος (1984-1985)

Ιωάννης Ε. Πυργιωτάκης (1987-1989)

Ανδρέας Μ. Καζαμίας (1989-1991)

Νικόλαος Π. Τερζής (1993-1997)

Αθανάσιος Ε. Παπάς (1997-2003)

Δημήτριος Χρ. Χατζηδήμου (2003-2007)

Αθανάσιος Α. Τριλιανός (2007-2009)

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης (2009-σήμερα)