Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις

Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται παιδαγωγικά άρθρα, παιδαγωγικές απόψεις και παιδαγωγικοί προβληματισμοί, που μπορούν να διαφωτίσουν για παιδαγωγικά ζητήματα, να αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό, να προκαλέσουν σχετικό διάλογο και να αποτελέσουν την αρχή για εκπαιδευτικές αλλαγές, ακόμα και μεταρρυθμίσεις. Η απόφαση για τη δημοσίευση του κάθε κειμένου ανήκει στο Δ.Σ. της Π.Ε.Ε., είναι ευνόητο όμως ότι την ευθύνη των απόψεων που παρατίθενται την έχουν οι συγγραφείς τους.  

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Η οριοθέτηση της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών, η σχέση της με την παραβατικότητα και ο ρόλος των φορέων αγωγής” (11/04/2024)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Η Εργαλειοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και του Εκπαιδευτικού: Προβληματισμοί και Προτάσεις” (05/03/2023)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Αξιολογώντας τους προσανατολισμούς θέσπισης ή ανανέωσης εκπαιδευτικών θεσμών: Υπηρέτηση παιδαγωγικής αναγκαιότητας ή επιβολή αμφιλεγόμενων σκοπών;” (24/09/2022)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Η εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος PISA: Παιδαγωγική ορθότητα, πανάκεια, ελιγμός, άρνηση, όλα μαζί ή λίγο απ’ όλα;” (19/05/2022)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Αξιολογώντας παιδαγωγικά το συμβάν στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου” (08/02/2022)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Γιατί η επιθετική συμπεριφορά του γονέα στο σχολείο έχει επιπτώσεις στον μαθητή” (22/09/2021)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Αναζητώντας το παιδαγωγικό νόημα στη λειτουργία των πρότυπων σχολείων και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών” (02/07/2021)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Η δοκιμασία της ποιότητας των εκπαιδευτικών και αξιολογικών διαδικασιών στην πανδημία” (19/04/2021)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Παιδαγωγική κανονικότητα και εκπαιδευτική πραγματικότητα: Η εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε δοκιμασία” (31/03/2021)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού μέτρου κρίνεται από τη σκοπιμότητα, την αξιοπιστία και τη λειτουργική εφαρμογή του” (25/01/2021)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Οι καταλήψεις των μαθητών ως δείγμα δυσλειτουργίας της οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας: Μια παιδαγωγική άποψη” (27/09/2020)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών θεσμών στη δίνη της πανδημίας: Θύμα της και η παιδεία” (11/09/2020)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Ανοικτή επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: Επιβαλλόμενες προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής από άποψη παιδαγωγική και πρακτική” (10/06/2020)

Γιώργος Γρόλλιος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Γραμματέας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Σχετικά με το νομοσχέδιο για την «αναβάθμιση του σχολείου” (06/05/2020)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Παιδαγωγικοί προβληματισμοί σε επιλεγμένα σημεία του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση του σχολείου” (26/04/2020)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Εκπαίδευση και εκπαιδευτικοί εκτός του φυσικού τους χώρου” (28/03/2020)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Ιδεοληψία, λαϊκισμός, ανοχή και έλλειψη παιδείας ως αιτίες για τη διαμόρφωση παθογενούς κουλτούρας” (08/03/2020)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Η αναγκαιότητα διασφάλισης του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών” (28/01/2020)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Η δυσαρμονία στη σχέση γονέα – εκπαιδευτικού βλάπτει σοβαρά την εκπαίδευση και τον μαθητή” (11/11/2019)

Σήφης Μπουζάκης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, “Αποχαιρετισμός στον Γιώργο Δράκο (1947-2019)” (21/8/2019)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Καίρια σημεία για την ανάκαμψη και βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής εκπαίδευσης” (15/07/2019)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Η Παιδεία ως Ζητούμενο στην Ελληνική Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πραγματικότητα” (12/05/2019)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Αναδομώντας και Αποδομώντας Εκπαιδευτικούς Θεσμούς” (16/05/2018)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Το σχολείο, η επίδοση και η αριστεία” (06/09/2017)

Νίκος Ζούκης, Εκπαιδευτικός – Ερευνητής, “Νέες προσεγγίσεις στην Επιστήμη της Αγωγής: Το παράδειγμα της σφαιρικής – ερμηνευτικής – εφαρμοσμένης παιδαγωγικής” (05/07/2017)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, “Η περιγραφική αξιολόγηση σε σχέση με το σχολείο, τον μαθητή και την επικαιρότητα” (19/01/2017)

Ανακοίνωση της Π.Ε.Ε. για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και την εισαγωγή στα Παιδαγωγικά Τμήματα (05/09/2016)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, “Η Παιδαγωγική και Κοινωνική Αποστολή του Σχολείου από την οπτική του «Προσδοκώ», του «Είναι» και του «Θέλω»” (27/04/2016)

Θεόδωρος Νταλάκας, Παιδαγωγός, “Εκπαίδευση: Πρακτικές και επινοήσεις χωρίς μέλλον” (07/02/2016)

Αθανάσιος Ε. Παπάς, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, “Να ξαναλειτουργήσει το Μαράσλειο Διδασκαλείο καθώς και τα Διδασκαλεία όλης της Ελλάδος” (24/01/2016)

Θεόδωρος Νταλάκας, Παιδαγωγός, “Αξίες και πολιτικές παρεμβάσεις” (22/01/2016)

Θεόδωρος Νταλάκας, Παιδαγωγός, “Εκπαίδευση έξω από τη ροή της ιστορίας” (08/12/2015)

Αθανάσιος Ε. Παπάς, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, “Να ξαναλειτουργήσει το Μαράσλειο Διδασκαλείο καθώς και τα Διδασκαλεία Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Ελλάδας” (28/12/2014)

Θεοδωρος Νταλάκας, Παιδαγωγός, “Κριτική εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων” (10/11/2014)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, “Ο ατομικισμός ως ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της συμπεριφοράς μας” (10/07/2014)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, “Η κουλτούρα της καθημερινότητας των Ελλήνων φανερώνει παγιωμένα χαρακτηριστικά της παιδείας τους” (29/05/2014)

Γιώργος Δ. Γρόλλιος, Καθηγητής Παιδαγωγικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, “Σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών” (05/05/2014)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, “Βασικοί λόγοι που καθιστούν δυσεφάρμοστη και αναποτελεσματική τη δρομολογημένη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού” (14/04/2014)

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, “Αποτυπώματα της ελληνικής κρίσης στην εκπαίδευση, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς”

“Πόσα παίρνεις δάσκαλε; Έρευνα για τους μισθούς των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση”, ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της ΟΛΜΕ, 11/05/2013

Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου “Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές” (Τόμος Α΄Τόμος Β΄)

Kate Chanock. Help for a dyslexic learner from an unlikely source: the study of Ancient Greek

Διάλεξη της Καθηγήτριας Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ: “Βυζάντιο και Νεοελληνική Ταυτότητα”

Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, “Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι άρρηκτα συνυφασμένος με πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς”

Διακήρυξη των μελών της Ακαδημίας εναντίον κάθε προσπάθειας για την αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου από το λατινικό

Προτάσεις για την αναβάθμιση της ανθρωπιστικής παιδείας και την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας στην εκπαίδευση. Ημερίδα Φ.Σ. Παρνασσός, 13/03/2010

Οι λόγοι του Ξενοφώντος Ζολώτα στην Αγγλική Αναβάθμιση των Ανθρωπιστικών Σπουδών και Ίδρυση Λυκείων Ανθρωπιστικής Παιδείας. Διήμερο Συνέδριο 10-11/10/2008