Διοίκηση

Πρόεδρος

Δημήτριος Καραγιώργος

Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ: 28310-77620

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Π.Τ.Δ.Ε.

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Ρέθυμνο 74 100

[email protected]

 

Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλ: 28310-77708

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Π.Τ.Π.Ε.

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Ρέθυμνο 74 100

[email protected]

 

Ταμίας

Βασίλειος Οικονομίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ: 28310-77657 (γραφείο) 

28210-51868 (οικία) 

6974-324979

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Π.Τ.Π.Ε.

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Ρέθυμνο 74 100

[email protected]