News

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Posted by:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ανακοινώνει στα μέλη της Εταιρείας και τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Φιλολόγων Ιωαννίνων, την οργάνωση του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Λογοτεχνία και Παιδεία», κατά το διάστημα 4 – 6 Νοεμβρίου 2016 στα Ιωάννινα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 9ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ε.Ε.- ΦΛΩΡΙΝΑ 28-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Posted by:

Αναρτήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή οι δύο τόμοι των Πρακτικών του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με τίτλο “Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα” που διεξήχθη στη Φλώρινα στις 28-30 Νοεμβρίου 2014.

Οι δικαιούχοι θα κληθούν να παραλάβουν το CD-ROM των Πρακτικών.

http://www.pee.gr/?page_id=299

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Posted by:

Τα αποτελέσματα των πρόσφατων Πανελλαδικών Εξετάσεων για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έδειξαν με σαφή τρόπο ότι ο καθορισμός ξεχωριστού Επιστημονικού Πεδίου Επιστημών της Εκπαίδευσης οδηγεί στην υποβάθμιση και απαξίωση των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Το γεγονός ότι το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης περιλαμβάνει μόνο 37 Πανεπιστημιακά Τμήματα, ενώ τα άλλα τέσσερα Πεδία πολλά περισσότερα (111, 218, 194 και 98 αντίστοιχα), αποτρέπει τους υποψήφιους φοιτητές να το επιλέξουν. Λίγοι υποψήφιοι αποφάσισαν να διαγωνιστούν στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης έχοντας μόνο 37 επιλογές τμημάτων, από τα οποία 13 είναι προσβάσιμα και μέσω των άλλων Επιστημονικών Πεδίων, όταν σε εκείνα τα Πεδία είχαν πολύ περισσότερες επιλογές και, συνεπώς, πολύ περισσότερες πιθανότητες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επιπλέον, πολλοί υποψήφιοι, που επιθυμούσαν να δηλώσουν τα Παιδαγωγικά Τμήματα εάν περιλαμβάνονταν ως ομάδα Τμημάτων σε άλλα Πεδία, δεν τα δήλωσαν διότι θα έπρεπε να εξεταστούν και σε 5ο μάθημα, επιλογή που συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερη κόπωση και λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας, αφού ο υποψήφιος μοιράζει το χρόνο μελέτης του όχι σε 4 αλλά σε 5 μαθήματα, τα οποία, μάλιστα, δεν έχουν επιστημολογική συνάφεια μεταξύ τους.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό με την έλλειψη διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, τη διόγκωση της ανεργίας-αδιοριστίας και τη μείωση των αποδοχών των αναπληρωτών, έχουν ως αποτέλεσμα πολύ λιγότεροι, κατά κανόνα με χαμηλές επιδόσεις, υποψήφιοι να προτιμούν τα Παιδαγωγικά Τμήματα. Οι συνέπειες θα είναι τραγικές για το επίπεδο σπουδών, για το επίπεδο των εκπαιδευτικών που θα μορφώνουν τα παιδιά της ελληνικής κοινωνίας και ελάχιστα αναστρέψιμες από τους καθηγητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων στις παρούσες συνθήκες λειτουργίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για αυτή την κατάσταση και για τους κινδύνους τους οποίους εγκυμονεί για το παρόν και το μέλλον της μόρφωσης των μαθητών και της λειτουργίας των Παιδαγωγικών Τμημάτων, ζητήματα που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους.

Ως εκ τούτου, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος ζητά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να καταργήσει άμεσα το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιλογής των Παιδαγωγικών Τμημάτων μέσα από όλα τα Επιστημονικά Πεδία για όλους τους υποψήφιους φοιτητές.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΕ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.

Posted by:

Οι Σύνεδροι του ΙΕ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Π.Ε.Ε. International Scientific Conference eRA-8, The SynEnergy Forum, που δικαιούνται τα Πρακτικά (δηλαδή όσοι έχουν ήδη καταβάλει το ποσό συμμετοχής στους στο Συνέδριο- 50 ευρώ) έχουν αναγραφεί σε ειδική κατάσταση και μπορούν να παραλαμβάνουν τον τόμο των Πρακτικών από το Γραφείο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και κατόπιν συνεννόησης στο τηλ. 210-3688082.

Δικαιούχοι Πρακτικών ΙΕ΄ Διεθνούς Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ 61/2016 ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ”

Posted by:

Τα μέλη της Π.Ε.Ε., που διαμένουν στην Αθήνα και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εταιρεία (συνδρομή του έτους 2016), μπορούν να παραλάβουν το 61o τεύχος της Παιδαγωγικής Επιθεώρησης, που εκδόθηκε πρόσφατα, από το Γραφείο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και κατόπιν συνεννόησης στο τηλ. 210-3688082.

Τα μέλη της Π.Ε.Ε., που ανήκουν σε άλλα Παραρτήματα, και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εταιρεία (συνδρομή του έτους 2016), μπορούν να παραλάβουν το αντίστοιχο τεύχος από τα Παραρτήματα αυτά.

PEDAGOGY OF HAPPINESS, TOWARDS AN UNCONVENTIONAL SCHOOL, INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 27-30 MAY 2015

Posted by:

The International Symposium is part of the celebration of the 30th anniversary of the founding of the Pedagogical Department of Teacher Education of the University of Crete

Τhe theme of the Symposium is focused οn the ‘Pedagogy of Happiness’. This approach is related with the discussion for ‘another’, ‘unconventional’ school. In this framework the following themes are going to be examined: Ηistorico -philosophical approaches and Methodological and Epistemological aspects of the ‘unconventional’ school. Also, the ‘conventional’ and the ‘unconventional’ school through time and the Alternative Schools/Alternative Practices- ‘Forbidden’ schools. To this direction, special emphasis will be given to the Critical Pedagogy for the 21st century and the Humanistic Education/Human Values and Educational Crisis as well as to Teachers Education for a conventional and for an unconventional school, to the Educational Policies and Curricula and to some Schools around the World-Innovative Schools. The above –as main axes of the Convention- will be centered on essential issues of modern Pedagogy in the context of a school of joy and a Pedagogy of Happiness.

First call for papers

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Posted by:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού και τα μέλη της επιτροπής κρίσης, σας προσκαλούν στην Τελετή Βράβευσης του 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα:

«Αναμνήσεις από τα παλιά σχολικά χρόνια»

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου 2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, ώρα 12:00-14:00.

Πρόσκληση

Δελτίο Τύπου

Αφίσα

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Posted by:

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριό του με θέμα: «ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ KAI KYΠΡΙΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ»

και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ως εισηγητές ή ακροατές.

Θεωρούμε τη συμμετοχή σας και των συνεργατών σας σημαντική για την ανάδειξη των θεμάτων του Συνεδρίου.

Λεπτομέρειες για το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. θα βρείτε στην  αρχική σελίδα του Ινστιτούτου www.elliepek.gr .

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ KAI KYΠΡΙΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ»

ΑΘΗΝΑ, 10-11-12 Οκτωβρίου 2014

ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,

ΜΑΡΑΣΛΗ 4, ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Ανακοίνωση του Συνεδρίου

Ανακοίνωση Παράτασης

Πρότυπο υποβολής περίληψης

Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: THE CHILD AND THE BOOK 2014

Posted by:

Σας ανακοινώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών φιλοξενεί τη διοργάνωση του ετήσιου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου THE CHILD AND THE BOOK 2014, στην Αθήνα, 10-12 Απριλίου 2014.

Ανακοίνωση του Συνεδρίου

Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Λεπτομέρειες σχετικά με το Συνέδριο

Βιβλίο Περιλήψεων

7ο Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης

Posted by:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Σήφης Μπουζάκης

7ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

«ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

27-29 Ιουνίου 2014

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: EVSYNEDRIO@UPATRAS.GR, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ  ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ

Για την ανακοίνωση του Συνεδρίου πιέστε εδώ

Για το Δελτίο Συμμετοχής Εισηγητή πιέστε εδώ

Για το Δελτίο Συμμετοχής Συνέδρου πιέστε εδώ