Διοίκηση

 

Πρόεδρος

Βασιλική Μητροπούλου

Επίκ. Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Τηλ: 2310-997075

mitro@theo.auth.gr 

 

Γραμματέας

Μαρία Ράντζου

Λέκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Τηλ: 2310-996940 

rantzou@hotmail.com

  

Ταμίας