Διοίκηση

 

Πρόεδρος

Ιωάννης Καραντζής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τηλ: 2610-969736, 2610-436410

karantzis@upatras.gr

Γραμματέας

Πηνελόπη Φραντζή

Τηλ: 6936-334334

frap@upatras.gr

Ταμίας

Νικόλαος Μάνεσης

Τηλ: 2610-997683, 2610-323547

nmanesis@upatras.gr

Εποπτική Επιτροπή

Ελευθερία Κρούπη-Κολώνα

Τηλ: 2610-362403, 2610-455124

elkrou@hotmail.com , elkrou@otenet.gr

Ιωάννης Δημάκος

Τηλ: 2610-997772, 2610-432582

idimakos@upatras.gr