Παρατηρήσεις

Στην ακόλουθη φόρμα μπορείτε να καταγράφετε ενδεχόμενες παρατηρήσεις σας σχετικά με το Σχέδιο του νέου καταστατικού λειτουργίας της Εταιρείας, προς τον Πρόεδρο της ΠΕΕ.