Παρατηρήσεις

Στην ακόλουθη φόρμα μπορείτε να καταγράφετε ενδεχόμενες παρατηρήσεις σας σχετικά με τη δημιουργία των Κλάδων ΠΕΕ, προς τον Πρόεδρο της ΠΕΕ.