Νέα

Σας προσκαλούμε στην παιδαγωγική βραδιά

Αφιέρωμα

Στους Προέδρους της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Ομότιμους Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ξωχέλλη & Νίκο Τερζή

Αναφορά στο έργο τους

Σύγχρονοι παιδαγωγικοί προβληματισμοί

Κυριακή, 30 Μαρτίου, 2014, ώρα 19.00 Καφέ Έντεχνον

Ι. Δέλλιου 4 Πλατεία Συντριβανίου

Η διοικούσα επιτροπή του Παραρτήματος Μακεδονίας της Π.Ε.Ε.

Βασιλική Μητροπούλου

Μαρία Ράντζου

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Για την πρόσκληση πιέστε εδω