Ανακοινώσεις

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕ (22-2-2010)

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΠΕΕ με Τ.Ε.Ι Πειραιά: Συμβολή στην επιστήμη, την οικονομία, την κοινωνία και την εκπαίδευση.