Ανακοινώσεις Περιοδικού

Τα μέλη της Π.Ε.Ε., που διαμένουν στην Αθήνα και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εταιρεία (συνδρομή του έτους 2013), μπορούν να παραλάβουν το 56o τεύχος της Παιδαγωγικής Επιθεώρησης, που εκδόθηκε πρόσφατα, από το Γραφείο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και κατόπιν συνεννόησης στο τηλ. 210-3688082.

Τα μέλη της Π.Ε.Ε., που ανήκουν σε άλλα Παραρτήματα, και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εταιρεία (συνδρομή του έτους 2013), μπορούν να παραλάβουν το αντίστοιχο τεύχος από τα Παραρτήματα αυτά.