Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.

Οι Σύνεδροι του ΙΕ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Π.Ε.Ε. International Scientific Conference eRA-8, The SynEnergy Forum, που δικαιούνται τα Πρακτικά (δηλαδή όσοι έχουν ήδη καταβάλει το ποσό συμμετοχής στους στο Συνέδριο- 50 ευρώ) έχουν αναγραφεί σε ειδική κατάσταση και μπορούν να παραλαμβάνουν τον τόμο των Πρακτικών από το Γραφείο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και κατόπιν συνεννόησης στο τηλ. 210-3688082.

Δικαιούχοι Πρακτικών ΙΕ΄ Διεθνούς Συνεδρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.

«Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία».

Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1-3 Δεκεμβρίου 2011.

 

Την επιμέλεια των Πρακτικών του Συνεδρίου αυτού έχει αναλάβει ο Καθηγητής κ. Δημήτρης Β. Γουδήρας. Για την υποβολή των ανακοινώσεων, τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων, πληροφορίες κ.λπ. παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον ίδιο: [email protected], [email protected] και στο τηλ. 6977-824.393.   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Οι Σύνεδροι του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ε.Ε. που δικαιούνται τα Πρακτικά (δηλαδή όσοι έχουν ήδη καταβάλει το ποσό συμμετοχής στους στο Συνέδριο- 80 ευρώ) έχουν αναγραφεί σε ειδική κατάσταση και μπορούν να παραλαμβάνουν τους 2 τόμους των Πρακτικών από το Γραφείο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και κατόπιν συνεννόησης στο τηλ. 210-3688082.

Όσοι από τους Συνέδρους είχαν εκδηλώσει την επιθυμία να παραλάβουν τα Πρακτικά του Συνεδρίου από το Ρέθυμνο, έχουν αναγραφεί σε ειδική κατάσταση και μπορούν να παραλαμβάνουν τους 2 τόμους των Πρακτικών από το γραφείο του Επίκ. Καθηγητή κ. Βασίλη Οικονομίδη.

Παραλαβή Πρακτικών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου από την Αθήνα

Παραλαβή Πρακτικών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου από το Ρέθυμνο

Οι Σύνεδροι του ΙΓ΄Διεθνούς Συνεδρίου της Π.Ε.Ε. που δικαιούνται τα Πρακτικά (δηλαδή όσοι έχουν ήδη καταβάλει το ποσό συμμετοχής στους στο Συνέδριο- 80 ευρώ) έχουν αναγραφεί σε ειδική κατάσταση και μπορούν να παραλαμβάνουν τους 2 τόμους των Πρακτικών από το Γραφείο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και κατόπιν συνεννόησης στο τηλ. 210-3688082.

Όσοι από τους Συνέδρους είχαν εκδηλώσει την επιθυμία να παραλάβουν τα Πρακτικά του Συνεδρίου από τα Ιωάννινα, έχουν αναγραφεί σε ειδική κατάσταση και μπορούν να παραλαμβάνουν τους 2 τόμους των Πρακτικών από το γραφείο του Επίκ. Καθηγητή κ. Θωμά Μπάκα.

Πρακτικά του ΙΓ΄Διεθνούς Συνεδρίου (30-11-2009)

Παραλαβή Πρακτικών ΙΓ΄ Διεθνούς Συνεδρίου από την Αθήνα

Παραλαβή Πρακτικών ΙΓ΄ Διεθνούς Συνεδρίου από τα Ιωάννινα

Παραλαβή Πρακτικών 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΕΕ