Περιοδικό

«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣH»

Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση είναι το επιστημονικό περιοδικό της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και εκδίδεται ανελλιπώς από το 1984.

Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και δημοσιεύει υψηλού επιπέδου πρωτότυπες ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής και των συναφών επιστημών, με στόχο να προάγει την ανακάλυψη, διάδοση και εφαρμογή της γνώσης. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν έρευνα, θεωρητικές αναλύσεις, κριτικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, εφαρμογές και πολιτικές. Επίσης, στο περιοδικό δημοσιεύονται βιβλιοκριτικές. Γίνονται δεκτές εργασίες στην ελληνική ή σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.

Το περιοδικό εκδίδει κατά καιρούς θεματικά τεύχη, μετά από σχετική πρόσκληση σε ειδικούς. Κάθε θεματικό τεύχος έχει έναν ή περισσότερους προσκεκλημένους επιμελητές, ειδικούς στο συγκεκριμένο θέμα.

Το περιοδικό διανέμεται δωρεάν σ’ όλα τα μέλη της Παιδαγωγικής Εταιρείας, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία. Επίσης διατίθεται σ’ όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.

Έως το έτος 2000 το περιοδικό εκδίδονταν με τη συνεργασία του Εκδοτικού Οίκου των Αδελφών Κυριακίδη με έδρα τη Θεσσαλονίκη (τεύχη 1-30) . Από το έτος 2001 μέχρι και το 2010 το περιοδικό εκδίδονταν με τη συνεργασία του Εκδοτικού Οίκου Ατραπός, που έχει έδρα την Αθήνα (τεύχη 31-50).  Από το έτος 2011 μέχρι και σήμερα το περιοδικό εκδίδεται με τη συνεργασία του Εκδοτικού Οίκου Διάδραση, που έχει έδρα την Αθήνα (τεύχη 51 κ.ε.).

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ” ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/issue/archive