Ανακοινώσεις

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕ (18-2-2012)

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΠΕΕ με Τ.Ε.Ι Πειραιά, eRA7: Συμβολή στην επιστήμη, την οικονομία, την κοινωνία και την εκπαίδευση.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.Ε.: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα.