Βοηθητικοί Σύνδεσμοι

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) www.ekebi.gr

Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων users.otenet.gr

Μηχανή Αναζήτησης Ελληνικών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών openarchives.gr

Academic Leadership http://www.academicleadership.org/

Accion Pedagogica http://www.saber.ula.ve/accionpe/

Action Research International http://www.scu.edu.au/schools/gcni/ar/ari/arihome.html

Advances in Physiology Education http ://advan.physiolοgy.org/

Advancing Women in Leadership Journal http://www.advancingwomen.com/awl/awl.html

AERA Journals http://www.mcrel.org/connect/tech/impact.html

Agricultural Communicators in Education (ACE) http://www.aceweb.org/

The Alan Review http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/ALAN/alan-review.html

American Journal of Education http://www.journals.uchicago.edu/AJE/

American School Board Journal http://www.asbj.com/

Australasian Journal of Educational Technology http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet.html

Australian Educational Computing http://www.acce.edu.au/journal/

The Australian Educational Researcher http://www.aare.edu.au/aer/aer.htm

Australian Journal of Academic Dissent http://elecpress.monash.edu.au/aiad/index.html

Australian Universities Review http://www.nteu.org.au/publications/aur

Black Collegian http://www.black-collegian.com

The Busy Educator’s Newsletter http://www.glavac.com/

Cadernos Cedes http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-3262/lng_en/nrm_iso

Cadernos de Pesquisa  http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0100-1574/lng_en/nrm_iso

Canadian Journal of Educational Administration and Policy http://www.umanitoba.ca/publications/cjeap/

Canadian Journal of Larning and Technology: La revue canadienne de l’apprentissage et de la technologie http://www.cjlt.ca/index.html

CAUSE/EFFECT Magazine http://www.educause.edu/ or http://www.educause.edu/pub/ce/cause-effect.html

Chreods http://www.partnership.mmu.ac.uk/cme/Chreods/Chreods_Intro.html

Chronicle of Higher Education http://www.chronicle.com

The College Quarterly: A Journal of Professional Development for College Educators http://www.senecac.on.ca/quarterly/index.html

Colloquy http://chronicle.com/colloquy/

Computers and Composition: An International Journal for Teachers of Writing http://www.bgsu.edu/cconline/

Contemporary Issues in Early Childhood http://www.triangle.co.uk/ciec/index.htm

Continuous Improvement Monitor http://llanes.auburn.edu/cimjournal/CIMindex.html

Current Issues in Comparative Education http://www.tc.columbia.edu/cice/

Current Issues in Education http://cie.ed.asu.edu/

Distance Educator News http://www.distance-educator.com/de_ezine/

E- Journal of Organizational Learning and Leadership  http://www.leadingtoday.org/weleadinlearning/

Early Childhood Australia http://www.earlychildhoodaustralia.org.au/

Early Childhood News http://www.earlychildhoodnews.com

Early Childhood Research & Practice http://ecrp.uiuc.edu/

Early Childhood Research Quarterly http://www.sciencedirect.com/science/journal/08852006

Ed.Net Briefs http://www.joeant.com/DIR/info/get/735/8939

Edtechnot http://www.edtechnot.com/

Educação & Sociedade http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-7330/lng_en/nrm_iso

Educação e Pesquisa  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-9702&lng=en&nrm=iso

Educause Review http://www.educause.edu/apps/er/index.asp

Éducation Et Francophonie http://www.acelf.ca/c/revue/index.html

Education Journal Annotations http://cimc.soemadison.wisc.edu/ref/resources/journals/index.html

Education Next http://www.hoover.org/publications/ednext

Education News http://www.educationnews.org/

Education Policy Analysis Archives http://epaa.asu.edu/

Education Review http://edrev.asu.edu/

Education Review http://coe.asu.edu/edrev/

Education Week http://www.edweek.org

Education World http://www.educationworld.com

Education-line http://www.leeds.ac.uk/educol/

Educational Action Research http://www.tandf.co.uk/journals/triangle.asp

Taylor and Francis http://www.triangle.co.uk/ear/index.htm

Educational Insights: Electronic Journal of Graduate Student Research http://www.csci.educ.ubc.ca/publication/insights/

Educational Leadership  http://www.ascd.org/pubs/el/elintro.html

Educational Researcher http://www.aera.net/publications/?id=317

Educational Technology and Society http://ifets.ieee.org/periodical/

Educational Technology Review http://www.aace.org/pubs/etr/index.cfm

Educational Theory http://www.ed.uiuc.edu/eps/Educational-Theory/

Educause Quarterly http://www.educause.edu/apps/eq/index.asp

EDUCAUSE Review http://www.educause.edu/pub/er/

EDUCOM Review http://www.educause.edu/pub/er/erm.html

Educational Technology Review (AACE–Association for the Advancement of Computing in Education) http://www.aace.org/pubs/etr/

EDUCOM Review http://www.educause.edu/pub/er/erm.html 

Eduprise  http://www.eduprise.com  or http://www.educause.edu/apps/eq/index.asp

Electronic Journal of e-Learning http://www.ejel.org/index.htm

Electronic Journal for the Integration of Technology in Education http://ejite.isu.edu/

Electronic Journal of Instructional Science and Technology http://www.usq.edu.au/electpub/e-jist/homepage.htm

The Electronic Journal of Science Education   http://unr.edu/homepage/jcannon/ejse/ejse.html

Electronic Magazine of Multicultural Education http://www.eastern.edu/publications/emme/

Electronic School Online http://electronic-school.com

EPICENTER Journal Research Articles http://www.epicent.com/journals/header.html

ERIC/Assessment & Evaluation Online Library http://www.ericae.net/lib/

ERIC Digests  http://www.ericfacility.net/ericdigests/index/

eSchool News http://www.eschoolnews.com/

ESL Magazine http://www.eslmag.com/

Essays in Education http://www.usca.edu/essays

Estudios Pedagógicos http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-0705&nrm=iso&lng=en

European Educational Research Journal http://www.wwwords.co.uk/eerj/?

European Educational Researcher http://www.wwwords.co.uk/eerj/?

Exchanges http://www.exchangesjournal.org/

Family Education Network  http://familyeducation.com/home/

First Monday http://www.firstmonday.dk/index.html

Flexible Online Learning http://www.lib.uts.edu.au/folp/journal/index.html

Florida Journal of Educational Research http://www.coedu.usf.edu/fjer/

Food and Agriculture in the Classroom http://www.nre.vic.gov.au/faitc/

Forum Qualitative Social Research: A multilingual online journal for qualitative research http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm

Free Educational Magazines http://www.nanana.com/educationalmagazines.html

From Now On http://fno.org/index.html

Generation Y Newsletter, the Generation YES Express http://genyes.org/news/

Global Journal of Engineering Education http://www.eng.monash.edu.au/uicee/gjee/globalj.htm

Harvard Education Letter http://hugse1.harvard.edu/~hepg/abouthel.html

Historical Studies in Education (Canada) http://www.edst.educ.ubc.ca/HSE/hsecover.htm

Ilkögretim Online (Elementary Education Online) http://ilkogretim-online.org.tr/

Inside AFT http://www.aft.org/publications/inside_aft/

In Motion Magazine http://www.inmotionmagazine.com

Information Technology and Disabilitites  http://www.rit.edu/~easi/itd.html

Information Today http://www.infotoday.com/it/itnew.htm

InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies http://repositories.cdlib.org/gseis/interactions

Interactive Educational Multimedia http://www.ub.es/multimedia/iem/

Interface – Comunicação, Saúde, Educação http://www.interface.org.br/

International Consortium of Educational Development http://www.abo.fi/instut/hied/iced.htm

International Education Electronic Journal http://www.canberra.edu.au/uc/educ/crie/ieej_home.html

International Education Journal (Australia) http://iej.cjb.net/

International Electronic Journal for Leadership in Learning (IEJLL) (Canada) http://www.ucalgary.ca/~iejll

International Electronic Journal for Leadership in Learning http://www.acs.ucalgary.ca/~iejll/

International Journal of Education & the Arts http://ijea.asu.edu or http://www.ijea.org/

International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity http://www.nationalforum.com/ijsaidcurrent.htm

International Journal of Special Education http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/

International Journal of Whole Schooling http://www.wholeschooling.net/Journal_of_Whole_Schooling/IJWSIndex.html

International Review of Research in Open and Distance Learning (Canada) http://www.irrodl.org/

Issues in Educational Research [Australia] http://cleo.murdoch.edu.au/gen/iier/

Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers: The Journal http://www.k-12prep.math.ttu.edu/journal/journal.shtml

Issues of Teaching and Learning http://www.acs.uwa.edu.au/csd/IssuesOfTandL.html

Issues in Educational Research http://education.curtin.edu.au/iier/iier.html

IT Journal On-line, Instructional Technology Program, University of Virginia http://etext.virginia.edu/journals/itjournal/

Journal for Critical Education Policy Studies http://www.jceps.com/

Journal of American Indian Education http://jaie.asu.edu/

Journal of Asynchronous Learning Networks http://www.aln.org/alnweb/journal/jaln.htm

Journal of Career and Technical Education http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JCTE/

Journal of Cases in Educational Leadership http://www.ucea.org/cases/

The Journal of Classroom Interaction http://www.coe.uh.edu/~freiberg/

The Journal of Clinical Problem-based Learning http://www.jclinpbl.org/

Journal of Curriculum Studies http://edu.uwo.ca/jcs/

Journal of Early and Intensive Behavior Intervention http://www.jeibi.com/

The Journal of Education, Community and Values: Interface on the Internet http://bcis.pacificu.edu/journal/2002/08/cooper.php

Journal of Early and Intensive Behavior Intervention http://www.jeibi.com/

Journal of Education for International Development http://www.equip123.net/JEID/

Journal of Education Policy http://jep.csus.edu/

Journal of Effective Teaching http://www.uncwil.edu/cte/ET/

Journal of Extension http://www.joe.org/

Journal of Industrial Teacher Education http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/

Journal of Instructional Science and Technology http://www.usq.edu.au/electpub/e-jist/ or http://www.usq.edu.au/e-jist/

Journal of Interactive Media in Education (UK) http://www-jime.open.ac.uk/

Journal of the Japanese Society for Technology Education http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JJSTE/

Journal of Maltese Education Research http://www.educ.um.edu.mt/jmer/

Journal of MultiDisciplinary Evaluation http://evaluation.wmich.edu/jmde/

Journal of Online Behavior http://www.behavior.net/JOB/

Journal of Pedagogy, Pluralism and Practice http://www.lesley.edu/journals/journals.toc.html

Journal of Philosophy and History of Education http://members.aol.com/sopheswpes/

Journal of Statistics Education http://www.stat.ncsu.edu/info/jse/

Journal of Research in Rural Education http://www.umaine.edu/jrre/ or http://www.jrre.psu.edu/

The Journal of Research for Educational Leaders http://www.education.uiowa.edu/jrel/

Journal of Scholarship of Teaching and Learning http://www.iusb.edu/~josotl/

Journal of Statistics Education http://jset.unlv.edu/

Journal of Statistics Education http://www.amstat.org/publications/jse/contents_2008.html

The Journal for Vocational Special Needs Education http://www.cew.wisc.edu/jvsne/

Journal of Vocational and Technical Education http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVTE/

Kappan http://www.pdkintl.org/kappan/kappan.htm

Kairos: A Journal for Teachers of Writing in Webbed Environments http://english.ttu.edu/kairos/

Knowledge Tree, The: An ejournal of Flexible Learning in Vocational Education and Training http://www.flexiblelearning.net.au/knowledgetree/

The Kentucky Journal of Excellence in College Teaching & Learning http://www.uky.edu/TLC/JournalNEW/forkintheroad.htm

La Mediazione Pedagogica (Italy) http://web.tiscalinet.it/mediazionepedagogica/

Learning Communities: International Journal of Adult and Vocational Learning (Australia) http://pandora.nla.gov.au/pan/20993/20040719/ctldec.ntu.edu.au/journals.htm

MountainRise: An Electronic Journal dedicated to the scholarship of teaching and learning http://mountainrise.wcu.edu/

The Montana Professor http://mtprof.msun.edu/default.html

MultiMedia Schools Magazine http://www.infotoday.com/MMSchools/MMStocs/may99toc.htm

National FORUM of Applied Educational Research Journal http://www.nationalforum.com/TOCaer10e3.html

National FORUM of Special Education Journal (Electronic Journal) http://www.nationalforum.com/tocse.html

National FORUM of Teacher Education Journal http://www.nationalforum.com/TOCte8e3.html

NEA Today http://www.nea.org/neatoday/

Networks: An Online Journal for Teacher Research http://education.ucsc.edu/faculty/gwells/networks/

NO NO NO Workplace: A Journal for Academic Labor http://www.workplace-gsc.com/

Nonpartisian Education Review http://npe.ednews.org

NOVAtions http://novationsjournal.org/content/

Overview http://cedir.uow.edu.au/CEDIR/overview/

Phi Delta Kappa International http://www.pdkintl.org/home.shtml

Planning for Higher Education http://www.scup.org/phe.htm or http://www1.scup.org/PHE/FMPro?-db=phe.fp5&-Lay=Home&-Format=Home.htm&-FindAny

Practical Assessment, Research and Evaluation http://ericae.net/pare/

Psicologica: Journal of Methodology and Experimental Psychology http://www.uv.es/psicologica/

The Qualitative Report http://www.nova.edu/ssss/QR/index.html

Radical Pedagogy http://radicalpedagogy.icaap.org/

Reading Online: An Electronic Journal of the International Reading Association http://www.readingonline.org/

Rehabtool.com http://www.rehabtool.com/newsletter/

Research in Middle Level Education Online http://www.nmsa.org/research/rmle/rmle.html

Revista Cubana de Educación Médica Superior http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-2141&lng=en&nrm=iso

Revista da Faculdade de Educação http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-2555&lng=en&nrm=iso

Revista de Pedagogía http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=0798-9792&lng=es&nrm=iso

Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales http://www.saber.ula.ve/gitdcs/

Revista Educere (Mérida) http://www.saber.ula.ve/educere/revista/

Revista Electronica de Investigacion Educativa http://redie.ens.uabc.mx/

Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa http://www.uv.es/RELIEVE/

Revista Mexicana de Investigación Educativa http://www.comie.org.mx/revista.htm

School Library Journal http://www.slj.com/

Simile: Studies in Media and Information http://www.utpjournals.com/simile/

Statistics Education Research Journal http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications.php?show=serj

Student Affairs Journal-Online http://apu.edu/~sajo

Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E-journal http://www.upi.artisan.se/Pages/cgi-bin/PUB_Latest_Version.exe?allFrameset=1&pageId=3

Studies in Learning, Evaluation, Innovation and Development http://www.sleid.cqu.edu.au/

Teacher Magazine http://www.edweek.org/tm/tm.htm

Teaching Educational Psychology http://www.coe.uga.edu/tep/

Teaching English as a Second Language http://www-writing.berkeley.edu/TESL-EJ/

Teacher Magazine http://www.teachermagazine.org/tm/index.html

Technology Innovations in Statistics Education http://repositories.cdlib.org/uclastat/cts/tise/

Technology Review http://www.csv.warwick.ac.uk/alt-E/

TESL-EJ:teaching English as a Second or Foreign Language : an Electronic Journal – Current Issues http://tesl-ej.org/ej44/toc.html

TESL-EJ:teaching English as a second or foreign language : an electronic Journal – Previous Issues http://www.writing.berkeley.edu/TESL-EJ

Times Higher Education Supplement http://www.thesis.co.uk/

UltiBASE Journal, The (university learning and teaching in Business, Art, Society and Education) http://ultibase.rmit.edu.au/

Voices from the Field http://www.lab.brown.edu/voices/

The Weaver: A Forum for New Ideas in Educational Research http://www.latrobe.edu.au/www/graded/weaverindex.html

Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/ejournal.html

The Alan Review http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/ALAN/alan-review.html

Association for Learning Technology http://www.csv.warwick.ac.uk/alt-E/

Australian Journal of Educational Technology http://cleo.murdoch.edu.au/ajet/about.html

The Compute Ed Electronic Journal http://www.education.uts.edu.au/projects/comped/

Computers and Composition: An International Journal for Teachers of Writing http://www.bgsu.edu/cconline/

Computers in Libraries http://www.infotoday.com/cilmag/ciltop.htm

Contemporary Issues in Early Childhood http://www.triangle.co.uk/ciec/index.htm

Contemporary Issues in Technology and Teacher Education http://www.citejournal.org/

onverge – Education and Technology http://www.convergemag.com/

Currents in Electronic Literacy http://www.cwrl.utexas.edu/currents/

Curriculum Studies http://www.triangle.co.uk/cus/index.htm

Cyberpulse http://www.imr.on.ca/cyberpulse/

Disability Matters http://www.dircsa.org.au/pub/newsl/news.htm#DSO

e-Journal of Instructional Science and Technology (e-Jist) http://www.usq.edu.au/electpub/e-jist/index.htm

Early Childhood News http://www.earlychildhoodnews.com

Educational technologies @ TECFA http://www.abo.fi/instut/hied/iced.htm

The Educational Technology Journal http://fno.org or http://www.fromnowon.org/

EDUPAGE Archives http://www.educause.edu/pub/edupage/edupage.html

Electronic Journal of Instructional Science and Technology http://www.usq.edu.au/electpub/e-jist/homepage.htm

Homeschooling Magazine http://www.home-ed-magazine.com

Information Technology and Disabilities http://www.isc.rit.edu/~easi/itd.html

Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning http://imej.wfu.edu/

Interpersonal Computing and Technology Journal (IPCT-J) http://www.aect.org/Intranet/Publications/ipct-j/index.html

International Journal of Educational Technology (IJET) http://www.outreach.uiuc.edu/ijet/ or http://smi.curtin.edu.au/ijet/

IPCT-J Index Page http://olt-bta.hrdc-drhc.gc.ca/info/eljoue.html

Journal of Asynchronous Learning Networks http://www.aln.org/alnweb/journal/jaln_vol2issue2.htm

Journal of Career and Technical Edcuation http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JCTE/

Journal of Computer-Mediated Communication http://www.ascusc.org/jcmc/

Journal of Design Communication http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JDC/

Journal of Educational Computing Research http://www.epicent.com/journals/journals/j_ed_comp_research.html

Journal of Information Technology Education http://jite.org/index.html

Journal of Information Technology for Teacher Education http://www.triangle.co.uk/jit/index.htm

Journal of Interactive Media in Education http://www.jime.open.ac.uk/

Journal of Japanese Society for Technology Education http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JJSTE/

Journal of Pedagogy, Pluralism and Practice http://www.lesley.edu/journals/journals.toc.html

Journal of Special Education Technology http://jset.unlv.edu/

Journal of Special Education Technology http://jset.unlv.edu/

Journal of Technology Education http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/

Journal of Technology Educations Issues http://borg.lib.vt.edu/ejournals/JTE/jte2.html

Journal of Technology, Learning, and Assessment http://www.bc.edu/research/intasc/jtla.html

Journal of Technology Studies http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTS/

Link-Up http://www.infotoday.com/lu/lunew.htm

Meridian: A Middle School Computer Technologies Journal http://www.ncsu.edu/meridian/

Middle School Computer Technologies Journal http://www.ncsu.edu/meridian/

MultiMedia Schools http://www.infotoday.com/MMSchools/default.htm

National Staff Development Council http://www.nsdc.org/library.htm

The Ontario Action Researcher http://www.nipissingu.ca/oar/

Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo Humano (Working Papers on Culture, Education and Human Development) http://www.uam.es/otros/ptcedh/

Paradigm: Journal of the Textbook Colloquim http://faculty.ed.uiuc.edu/westbury/paradigm/

Perspectives on Urban Education http://www.urbanedjournal.org/

Philosophy of Education: Yearbook of the Philosophy of Education Society http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/index.html

Plagiary http://www.plagiary.org/

Practical Assessment, Research & Evaluation http://pareonline.net/

Research and Reflection: A Journal of Educational Praxis http://www.edoc.com/jrl-bin/wilma/hpr.842030649.html

Seminar.Net: Media, Technology & Life-long Learning http://seminar.net/

Student Affairs Journal-Online http://apu.edu/~sajo

T.H.E. JOURNAL Online http://www.thejournal.com

THEN: Technology, Humanities, Education, and Narrative http://thenjournal.org/

Teachers College Record http://www.tcrecord.org/

Tech Sightings http://www.techsightings.com/

TechKnowLogia: International Journal of Technologies for the Advancement of Knowledge and Learning http://www.techknowlogia.org/

Technology and Learning http://www.techlearning.com/index2.html

Technology Connections | The Impact of Technology http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/jte.html

The Technology Source http://horizon.unc.edu/TS

Transformations: Liberal Arts in the Digital Age http://www.colleges.org/transformations/

The Turkish Online Journal of Educational Technology http://www.tojet.sakarya.edu.tr/

The Well-Connect Educator http://ww.gsh.org/wce/

Electronic Texts, Journals and Publishing http://www.stetson.edu/departments/library/educ.html

Electronic Journals in the Field of Education http://aera-cr.ed.asu.edu/links.html

Full-Text Education Journals Online http://www.lesley.edu/faculty/kholmes/libguides/edjournals.html

Curriculum Studies http://www.triangle.co.uk/cus/index.htm

Educational Action Research http://www.triangle.co.uk/ear/index.htm

Journal of Information Technology for Teacher Education http://www.triangle.co.uk/jit/index.htm

Journal of Vocational Education and Training http://www.triangle.co.uk/vae/index.htm

Prospero: a Journal of New Thinking in Philosophy for Education http://www.triangle.co.uk/pro

Teacher Development http://www.triangle.co.uk/tde/index.htm

Times Higher Education Supplement http://www.thesis.co.uk/

Web Tools For Education Newsletter (City University of Hong Kong) http://www.tools.cityu.edu.hk/news/index.html

Women’s History Review http://www.triangle.co.uk/whr/index.htm

Women’s Writing http://www.triangle.co.uk/wow/index.htm

Online Chronicle of Distance Education and Communication http://www.fcae.nova.edu/disted/index.html

Electronic Newsstand http://www.enews.com/

ATE Journal Future Issues http://www.siu.edu/departments/coe/ate/futissue.html#manu

Australian Journal of Academic Dissent http://elecpress.monash.edu.au/ajad/index.html

Australian Journal of Education Technology http://cleo.murdoch.edu.au/ajet/ajet.html

Australian Universities Review http://www.nteu.org.au/publications/aur

Cadernos Cedes http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-3262/lng_en/nrm_iso

CAUSE/EFFECT Magazine http://www.educause.edu/ or http://www.educause.edu/pub/ce/cause-effect.html

Continuous Improvement Monitor http://llanes.panam.edu/journal/cim1

Dave’s Mathematics, Education, Philosophy and Chreods server http://s13a.math.aca.mmu.ac.uk/

Edge http://www.tld.jcu.edu.au/general/edge/

Edtechnot http://www.edtechnot.com/

Education Journal Annotations http://cimc.soemadison.wisc.edu/ref/resources/journals/index.html

Educational Leadership http://www.ascd.org/pubs/el/elintro.html

Educational Theory http://www.ed.uiuc.edu/EPS/Educational-Theory/journal_contents.asp

EDUCOM Newsletter http://www.educom.com.au:80/ednews/

Ed.Net Briefs http://www.edbriefs.com

Effective Teaching http://cte.uncwil.edu/et/

International Journal of Private Higher Education http://www.xaiu.com/xaiujournal/

International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity http://www.nationalforum.com/ijsaidcurrent.htm

Issues in Educational Research [Australia] http://cleo.murdoch.edu.au/gen/iier/

Journal of Cases in Educational Leadership http://www.ucea.org/cases/

The Journal of Education, Community, and Values: Interface on the Internet http://bcis.pacificu.edu/journal/2002/08/cooper.php

Journal of MultiDisciplinary Evaluation http://evaluation.wmich.edu/jmde/ or http://www.stat.ncsu.edu/info/jse/

The Kentucky Journal of Excellence in College Teaching & Learning http://www.uky.edu/TLC/JournalNEW/forkintheroad.htm

National FORUM of Applied Educational Research Journal http://www.nationalforum.com/TOCaer10e3.html

National FORUM of Special Education Journal (Electronic Journal) http://www.nationalforum.com/tocse.html

National FORUM of Teacher Education Journal http://www.nationalforum.com/TOCte8e3.html

Networks: An Online Journal for Teacher Research http://education.ucsc.edu/faculty/gwells/networks/

Practical Assessment, Research and Evaluation http://ericae.net/pare/

Studies in Learning, Evaluation, Innovation and Development http://www.sleid.cqu.edu.au/

Research in Middle Level Education Online http://www.nmsa.org/research/rmle/rmle.html

Revista Mexicana de Investigación Educativa http://www.comie.org.mx/revista.htm

Student Affairs Journal-Online http://apu.edu/~sajo

Teacher Magazine http://www.edweek.org/tm/tm.htm

Technology Review http://www.csv.warwick.ac.uk/alt-E/

Times Higher Education Supplement http://www.thesis.co.uk/

The Weaver: A Forum for New Ideas in Educational Research http://www.latrobe.edu.au/www/graded/weaverindex.html