Ημερίδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Ε., υλοποιώντας απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 2ας Φεβρουαρίου 2013, θα πραγματοποιήσει, στο Αμφιθέατρο του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.), σειρά Εκπαιδευτικών Ημερίδων για σημαντικά και επίκαιρα εκπαιδευτικά ζητήματα, με εισηγητές κατεξοχήν ειδικούς Παιδαγωγούς, μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Α.Ε.Ι., ως εξής:

1η Εκπαιδευτική Ημερίδα:

«Εκπαίδευση και επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών»

Σάββατο 30 Μαρτίου 2013, ώρα 9:00 π.μ.

Εισηγητές: 1. Αθανάσιος Ε. Γκότοβος, Καθηγητής Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: «Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης: Σαράντα χρόνια σημειωτόν». 2. Γεώργιος Στυλ. Φλουρής, Καθηγητής Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: «Ένα πλαίσιο κριτικού (ανα)στοχασμού και “αρχιτεκτονικής” της διδασκαλίας για μια ολιστική προσέγγιση του διδακτικού έργου: Προβληματισμοί για την κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών».

2η Εκπαιδευτική Ημερίδα:

«Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Εκπαιδευτικών»

Σάββατο 6 Απριλίου 2013, ώρα 9:00 π.μ.

Εισηγητές: 1. Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Παιδαγωγικής της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: «Η αξιολόγηση, ο εκπαιδευτικός και το εκπαιδευτικό έργο από την οπτική της παιδαγωγικής λογικής και της επικρατούσας δυσπιστίας». 2. Μιχάλης Ι. Κασσωτάκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: «Σκέψεις και προβληματισμοί για την αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών: Γιατί, Πότε, Πώς, Από ποιόν;».

3η Εκπαιδευτική Ημερίδα:

«Μαθησιακές Δυσκολίες»

Σάββατο 20 Απριλίου 2013, ώρα 9:00 π.μ.

Εισηγητής: Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) σε σχέση με τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες».