Πανελλήνια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ε. ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ

1. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ναύπακτος 13-15 Νοεμβρίου 1998, επιμέλεια Κ.Π. Χάρης, Ν.Β. Πετρουλάκης & Σ. Νικόδημος, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 1999.

2. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριo με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου 2000, τόμοι Α΄- Β΄, επιμέλεια Α.Ε. Παπάς, Α. Τσιπλητάρης, Ν.Β. Πετρουλάκης, Σ. Νικόδημος, Κ. Χάρης & Ν.Δ. Ζούκης, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2002.

3. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριo, Αλεξανδρούπολη 28-30 Μαΐου 2004, επιμέλεια Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Μ. Κουγιουρούκη & Π. Στραβάκου. εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2004.

4. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριo, 24-26 Νοεμβρίου 2006, τόμοι Α΄- Β΄, επιμέλεια Δ. Χατζηδήμου, Κ. Μπίκος, Π. Στραβάκου & Κ. Χατζηδήμου, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007.

5. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριo, 5-7 Δεκεμβρίου 2008, τόμοι Α΄- Β΄, επιμέλεια Αθανάσιος Τριλιανός, Ιγνάτιος Καράμηνας, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2009.

6. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριo, 19-21 Νοεμβρίου 2010, τόμοι Α΄- Β΄, επιμέλεια Κ. Δ. Μαλαφάντης, Ν. Ανδρεαδάκης, Δ. Καραγιώργος, Γ. Μανωλίτσης, Β. Οικονομίδης, εκδ. Διάδραση, Αθήνα 2012.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.

1. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριo, 7-9 Νοεμβρίου 2002, επιμέλεια Νικόλαος Ζούκης – Θεόδωρος Μητάκος, Αθήνα 2002.

2. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριo, 2-4 Νοεμβρίου 2012, τόμοι Α΄- Β΄, επιμέλεια Κ. Δ. Μαλαφάντης, Θ. Μπάκας, εκδ. Διάδραση, Αθήνα 2018.

                      Α΄ ΤΟΜΟΣ                  Β' ΤΟΜΟΣ

Τόμος Α’

Τόμος Β’

3. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριo, 28-30 Νοεμβρίου 2014, τόμοι Α΄- Β΄, επιμέλεια Κ. Δ. Μαλαφάντης, Β. Παπαδοπούλου, Σ. Αυγητίδου, Γ. Ιορδανίδης, Ι. Μπέτσας, εκδ. Διάδραση, Αθήνα 2016.

                         ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α΄ ΤΟΜΟΥ                         ΕΞΩΦΥΛΛΟ Β΄ ΤΟΜΟΥ

Τόμος Α’

Σελίδες 1-1020

Σελίδες 1021-1930

Τόμος Β’

Σελίδες 1-1695

4. Λογοτεχνία και Παιδεία, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριo, 4-6 Νοεμβρίου 2016, τόμοι Α΄- Β΄, επιμέλεια Κ. Δ. Μαλαφάντης, εκδ. Διάδραση, Αθήνα 2018.

                         ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α΄ ΤΟΜΟΥ                         ΕΞΩΦΥΛΛΟ Β΄ ΤΟΜΟΥ

Τόμος Α’

Σελίδες 1-222, 223-512, 513-1003, 1004-1202, 1203-1432

Τόμος B’

Σελίδες 1-107, 108-360, 361-482, 483-682, 683-874

5. Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 23-25 Νοεμβρίου 2018, επιμέλεια Γ. Νικολάου, Σ. Ν. Τσεσμελή, Κ. Δ. Μαλαφάντης & Ι. Δημάκος, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

                              TOMOS_A_page-0001                        TOMOS_B_page-0001

Τόμος Α΄

Τόμος Β΄

6. Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής, Επετειακό Συνέδριο: 40 Χρόνια Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (1981-2021), 27-29 Ιανουαρίου 2022, επιμέλεια Κ. Δ. Μαλαφάντης & Θ. Κ. Μπαμπάλης, εκδ. Διάδραση, Αθήνα 2022.

Sunedrio_PEE_40 xronia_page-0001

Σελίδες 1-222, 223-457