Πανελλήνια

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.

1. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ναύπακτος 13-15 Νοεμβρίου 1998.

2. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριo με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου 2000.

3. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριo, 7-9 Νοεμβρίου 2002.

4. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριo, Αλεξανδρούπολη 28-30 Μαΐου 2004.

5. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριo, Θεσσαλονίκη 24-26 Νοεμβρίου 2006.

6. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριo, Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2008.

7. Ελληνική και Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ρέθυμνο 19-21 Νοεμβρίου 2010.

Πρόγραμμα 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Π.Ε.Ε.

8. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα,8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ιωάννινα 2-4 Νοεμβρίου 2012.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Βιβλίο Περιλήψεων

Απολογισμός από τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής

9. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Φλώρινα 28-30 Νοεμβρίου 2014.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Βιβλίο Περιλήψεων

10. Λογοτεχνία και Παιδεία, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ιωάννινα 4-6 Νοεμβρίου 2016.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Πρόγραμμα

Βιβλίο Περιλήψεων