Πανελλήνια

 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρία και πράξη. Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο.