Τιμητική εκδήλωση στον Φιλολογικό Σύλλογο “Παρνασσός” για τον Επίτιμο Γενικό Γραμματέα της Π.Ε.Ε. κ. Νικόλαο Πετρουλάκη

Τιμητική εκδήλωση στον Φιλολογικό Σύλλογο “Παρνασσός” για τον Επίτιμο Γενικό Γραμματέα της Π.Ε.Ε. κ. Νικόλαο Πετρουλάκη.

1. Εκδήλωση

2. Παρουσίαση του τιμώμενου

3. Ομιλία του τιμώμενου

4. Φωτογραφικό υλικό (φωτογραφία Νο 1), (φωτογραφία Νο 2), (φωτογραφία Νο 3), (φωτογραφία Νο4)