Νέα

Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδρειο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος οργανώνεται σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2010 στο Ρέθυμνο.