Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Π.Ε.Ε. της 26-02-2022, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:              Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντιπρόεδρος:        Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γεν. Γραμματέας:    Γιώργος Δ. Γρόλλιος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ειδ. Γραμματέας:    Γεώργιος Α. Νικολάου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Ταμίας:                  Χρήστος Κεχαγιάς, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη:                    Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

                             Παναγιώτης Ι. Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γενν. Κολοκοτρώνη 33, 117 41 Αθήνα

Τηλ.: 210-3688082, 210-3688078

E-mail: [email protected]

Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου

Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

451 10 Ιωάννινα

Τηλ: 26510-05693

E-mail: [email protected]

Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Γρόλλιος

Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιούπολη

541 24 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-991238

E-mail: [email protected]

Ειδ. Γραμματέας

Γεώργιος Α. Νικολάου

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Οδός Αρχιμήδους, Κτίριο 7

265 04 Ρίο, Πάτρα

Τηλ: 2610-979716

E-mail: [email protected]

Ταμίας

Χρήστος Κεχαγιάς

ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιπποκράτους 20, Ισόγειο

106 80 Αθήνα

Τηλ.: 210-3688525

E-mail: [email protected]

Μέλη

Λέλα Γώγου

Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Τ.Θ. 66088, 155 10 Χολαργός

Τηλ: 25510-30117

E-mail: [email protected]

Παναγιώτης Ι. Σταμάτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δημοκρατίας 1, Κτίριο “7ης Μαρτίου”

851 32 Ρόδος

Τηλ: 22410-99149

E-mail: [email protected]

Γραμματεία της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Επικοινωνία με τη Γραμματεία της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]