Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Π.Ε.Ε. της 03-02-2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:              Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντιπρόεδρος:        Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γεν. Γραμματέας:    Γιώργος Δ. Γρόλλιος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ειδ. Γραμματέας:    Γεώργιος Α. Νικολάου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Ταμίας:                  Γεώργιος Αραβανής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Μέλη:                    Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

                             Γεώργιος Αλεξανδράτος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γενν. Κολοκοτρώνη 33, 117 41 Αθήνα

Τηλ.: 210-3688082, 210-3688078

E-mail: kmalafant@primedu.uoa.gr

Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου

Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

451 10 Ιωάννινα

Τηλ: 26510-05693

E-mail: chkonsta@cc.uoi.gr

Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Γρόλλιος

Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιούπολη

541 24 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-991238

E-mail: grol@eled.auth.gr

Ειδ. Γραμματέας

Γεώργιος Α. Νικολάου

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Οδός Αρχιμήδους, Κτίριο 7

265 04 Ρίο, Πάτρα

Τηλ: 2610-979716

E-mail: gnikolaou@upatras.gr

Ταμίας

Γεώργιος Αραβανής

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Επαμεινώνδα 41Α,

16674 Γλυφάδα

Τηλ.: 210-9632336

Μέλη

Λέλα Γώγου

Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Τ.Θ. 66088, 155 10 Χολαργός

Τηλ: 25510-30117

E-mail: lgogou@psed.duth.gr

Γεώργιος Αλεξανδράτος

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Λάσση, 281 00 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-26921, 26710-26157

E-mail: alexang60@gmail.com

Γραμματεία της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Επικοινωνία με τη Γραμματεία της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pee.gr