Διοίκηση

 

Πρόεδρος

Ελένη Ευ. Ταρατόρη

Καθηγήτρια

Τηλ: 25510-30027

Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

Π.Τ.Δ.Ε.

Νέα Χηλή

68 100 Αλεξανδρούπολη

[email protected]