Διοίκηση

Πρόεδρος

Αναστάσιος Κοντάκος

Καθηγητής

Τηλ: 22410 99123

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.

Δημοκρατίας 1, Κτίριο”Κλεόβουλος”

85 100 Ρόδος

[email protected] 

Γραμματέας

Έλενα Θεοδωροπούλου

Αναπλ. Καθηγήτρια

Τηλ: 22410-99101, 22410-99150

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.

Δημοκρατίας 1, Κτίριο”Κλεόβουλος”

85 100 Ρόδος

[email protected]